Miljödepartementet

Sverige bäst i EU15 att minska utsläppen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 17:25 CEST

Sverige överträffar sitt åtagande att minska koldioxidutsläppen enligt Kyotoprotokollet mer än något annat land i EU. EU-kommissionen har presenterat nya prognoser som visar att Sverige kommer att minska utsläppen med 15 procent mer än åtagandet mellan 1990-2012, slutåret för Kyoto-protokollets åtagandeperiod. Sveriges förpliktelse var att inte öka utsläppen med mer än fyra procent. Sverige beräknas, enligt kommissionen, minska utsläppen med cirka elva procent jämfört med 1990.

- EU-kommissionens rapport bekräftar nu svenskt ledarskap. Sverige inte bara överträffar Kyotomålet med stor råge, utan är också på väg mot att nå Europas mest ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp på 40 procent till år 2020. EU-kommissionens rapport står i bjärt kontrast till påståenden att Sverige gör för lite och att utvecklingen stannat av, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Sverige ligger i topp tillsammans med länder som Frankrike, Storbritannien och Tyskland, som också ser ut att överträffa sina mål med råge.

Lägesrapporten från EU-kommissionen inför torsdagens miljöråd visar också att EU:s kollektiva åtagande enligt Kyotoprotokollet kommer att klaras - med god marginal. De 15 medlemsländer som ingick i EU när Kyotoprotokollet tecknades, EU-15, har ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent 2008-2012 jämfört med 1990. Detta kollektiva åtagande har översatts till differentierade nationella utsläppsmål för vart och ett av de 15 medlemsländerna.

- Vi har ju kraftigt höjt målet till år 2020 eftersom vi vet att det är ekonomiskt fördelaktigt att tidigt göra utsläppsminskningar och därmed vara först i den utveckling som kommer att komma i världen. Sverige är ett bra exempel på att det går att minska utsläppen samtidigt som man har god ekonomisk tillväxt, säger miljöminister Andreas Carlgren.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45