Bixia

Sverige bäst i världen på förnybar energi

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:15 CEST

För att diskutera spelreglerna på energimarknaden och hur Sverige kan dra nytta av sin starka position inom förnybar energi, arrangerade elbolaget Bixia i tisdags ett energiseminarium. Där samlades några av landets viktigaste beslutsfattare i energifrågan tillsammans med ett hundratal lokala elproducenter.

Elmarknaden håller på att förändras, småskaligheten ökar och intresset för närproducerad förnybar energi har aldrig varit så stort. Allt fler vill dessutom ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna producenter. Denna trend välkomnas av Bixia som driver utbyggnaden av närproducerad el samtidigt som de köper in en stor andel förnybar el direkt från små lokala producenter.

– Klimatförändringen är en av våra största utmaningar. Att bygga ut den förnybara elen är vårt sätt att bidra till en hållbar framtid. Det skapar nya arbetstillfällen, säkrar energiförsörjningen och är samtidigt en av Sveriges bästa råvaror för export, sade Bixias vd Tom Istgren i sitt inledande anförande.

100 elproducenter skapar nya jobb
Att förnybar energi skapar nya arbetstillfällen blev tydligt bevisat under seminariet då de av producenterna som bidragit till nya jobb ombads räcka upp sin hand. Det visade sig att de allra flesta av de hundratalet elproducenter som deltog har gjort det.

Bland seminariets talare fanns Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker som bland annat berättade om lagstiftningskedjan i Bryssel på energiområdet. Enligt honom är Sverige bäst i Europa och Europa bäst i världen på förnybar energi. Men det finns hot.

–  EU behöver en kostnadseffektiv och resultatinriktad klimatpolitik till 2030 som fokuserar på det som är viktigt: att minska utsläppen. Det är nödvändigt för att resten av världen ska följa vårt exempel. Förnybar energi är en viktig väg för att minska utsläppen och Sverige går före både vad gäller att minska utsläppen och satsa på det förnybara. Det ska vi vara stolta över, sade Christofer Fjellner.

Bildtext: Från vänster, moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson, Hannes Carl Borg (C),politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, Cecilia Kellberg, miljö och klimatansvarig på Svensk Energi, Tom Istgren, vd Bixia samt Matina Rosenberg analytiker och metrolog på Bixia.  

För mer information kontakta:

Tom Istgren, vd Bixia, 070-313 79 42


Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 950 anläggningar.
 
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se