Näringsdepartementet

Sverige bedöms nå mål för förnybar energi

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:09 CET

Svenska regeringen rapporterar i dag till EU-kommissionen att Sverige till 2020 bedöms nå det av EU uppsatta målet för andelen förnybar energi. Energimyndighetens prognoser, som genomförts på uppdrag av regeringen, visar att andelen energi från förnybara energikällor förväntas uppgå till 50,2 procent år 2020. Det ska jämföras med det bindande nationella målet som uppgår till 49 procent.

- Sverige fortsätter att vara ett föregångsland inom förnybar energi. Vi har högst andel i dag inom EU och kommer fortsatt att vara i täten även 2020, säger näringsminister Maud Olofsson.

I rapporten slås fast att det finns stora möjligheter att öka den förnybara energianvändningen ytterligare. Detta kan till exempel ske genom att andra länder tillåts investera i Sverige och exportera det förnybara värdet via så kallade gemensamma projekt.  Havsbaserad vindkraft lyfts fram som ett exempel på en energikälla som skulle kunna vara aktuell för detta förfaringssätt.

Energimyndighetens prognoser visar att Sverige får ett överskott år 2020 om cirka 1,2 procentenheter. Det motsvarar i energitermer cirka 5,6 TWh. Marginalen till målet bedöms emellertid vara så liten att den faller inom osäkerhetsmarginalen.


Kontakt:
Håkan Lind
Presschef i Näringsdepartementet
08-405 40 11
070-269 11 98

Pernilla Winnhed
Ämnesråd
08-405 2707