Sveriges Kommuner och Landsting

Sverige behöver arbetskraftsinvandring

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:21 CEST

Invandring av människor som tagit med sig nya kunskaper till Sverige eller utvecklat idéer och produkter i sitt nya hemland har spelat en stor roll för Sveriges utveckling. Sveriges Kommuner och Landsting anser att det måste bli lättare att rekrytera arbetskraft utanför EU och EES-området.

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det finns tre områden där arbetskraftinvandring är värdefull: att underlätta rekrytering av personal, att förbättra den demografiska utvecklingen och öka dynamiken i samhällsutvecklingen. På många sätt är arbetskraftsinvandringen central för förbundens medlemmar. Därför får inte ett framtida regelverk ställa hinder i vägen för invandringen om behovet uppstår.

Förbunden har formulerat sina ståndpunkter om en framtida arbetskraftsinvandring för den parlamentariska kommitté som utreder frågan. Även inom EU-kommissionen har diskussionen börjat om hur invandringen från tredje land ska regleras.

– Just nu är det för krångligt för arbetsgivare att rekrytera från länder utanför EU och EES. Vi vill göra det lättare att rekrytera men också attraktivare att komma hit och jobba genom att bland annat förlänga arbetstillstånden, säger Britta Rundström, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det finns en spridd uppfattning om att invandring av arbetskraft leder till ökad arbetslöshet. Det bygger på den felaktiga föreställningen att antalet jobb är konstant. Arbetslöshet och låg sysselsättning bland dem som redan bor i Sverige kräver handling oavsett en ökad arbetskraftsinvandring.

Däremot är arbetskraftsinvandring inte en mirakelmedicin som på lång sikt räddar välfärdens finansiering. Det viktigaste är fortfarande att öka sysselsättningen för den arbetsföra befolkningen i landet.

Positionspapperet om arbetskraftsinvandring från förbunden finns att ladda ned i sin helhet nedan.

För mer information: avd. för ekonomi och styrning; Jonas Eriksson 08-452 78 79, avd. för lärande och arbetsmarknad; Håkan Hellstrand 08-452 78 19

Bifogade dokument
Sveriges Kommuner och Landstings ståndpunkter om arbetskraftsinvandring
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=17994&FileID=87493&NAME=Positionspapper+arbkraft.doc