Hushållningssällskapet

Sverige behöver ökad lönsamhet i jordbruket

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 10:02 CET

Sverige behöver ökad lönsamhet i jordbruket

De två senaste decennierna har svenskt lantbruk halverats.
Ifrån en produktion som motsvarat den svenska konsumtionen producerar idag de svenska
bönderna hälften av vad vi konsumerar i Sverige. Resten importerar vi.

 På en helt fri marknad hade förklaringen varit enkel. Producenter i andra länder lyckas genom
marknadsföring och effektivare produktion ta större del av marknaden. Nu är
inte jordbruk en helt fri marknad. Inom EU är det fri konkurrens men de olika
länderna har möjlighet att sätta nationella spelregler för sin produktion om
det inte skapar handelshinder. Sverige har där valt en linje att sätta högre
ambitioner för den inhemska produktionen än de krav som kan sättas på de
livsmedel som importeras. Effekten av den strategin kan vi nu se i en halverad
livsmedelsproduktion i landet.

 Om vi tänker oss att Sverige lagstiftar att vi enbart får tillverka bilar som drivs av förnyelsbara drivmedel i Sverige. Samtidigt förhindras vi att sätta motsvarande gränsskydd för bilar
som importeras. Den som köper en bil i Sverige kan då välja en svensk något
dyrare miljövänlig bil eller en standardbil som importerats. Oavsett om det
gäller bilar eller mat så går inte hela marknaden över till en förnyelsbar vara
med högre pris. Den delas istället upp mellan de olika val marknaden erbjuder.
Effekten i bilexemplet blir att produktionen av bilar, och därmed
arbetstillfällen, minskar i Sverige och ersätts av import.

Den strategi som valts för svensk jordbruksproduktion har flyttat ut många arbetstillfällen inte bara på
lantbruken utan också i alla branscher runt lantbruken, som åkerier,
förädlingsföretag och byggnadsfimor.

 Förutsättningen för att kunna vända trenden och ta tillbaka marknadsandelar stavas lönsamhet för
lantbruket. Utan lantbrukare ingen produktion och därmed heller inga jobb runt
lantbruket. En lönsamhet som inte är hållbar skapar inga nya företag eller
investeringar i befintliga. Marker läggs i träda och gamla stallar nyttjas på
övertid som sedan ställs tomma utan att ersättas med nya. De som investerar i
tro på ökad lönsamhet får likviditetsproblem då överskottet på produktionen
inte täcker kostnader för nya investeringen.

 Glädjande finns det ändå framtidshopp och intresse bland befintliga och förhoppningsvis blivande
lantbrukare. Marknaden finns då vi äter minst tre gånger om dagen och ingen kan
välja att låta bli. Jämfört åter med bilar så kan vi välja bort bil och ändå
överleva. Världens befolkning ökar och en större andel har möjlighet att
konsumera mer livsmedel i takt med ökat välstånd. Om Sverige ska ta del av
denna marknad krävs åtgärder som leder till ökad lönsamhet för lantbrukaren som
är bottenplattan som måste vara stark för att orka bära upp resten av de
arbetstillfällen som sedan skapas.

Sveriges beslutsfattare och branschföreträdare behöver enas i att rätt väg är ökad lönsamhet för
lantbrukaren som leder till ökad produktion och fler arbetstillfällen i
Sverige. Det kommer då leda till förändringar som ökar möjligheterna till
Matlandet Sverige. På listan över nödvändiga ändringar kan sättas upp,

 ·  Harmonisering av tvingande djurskyddsregler inom EU för att skapa konkurrensneutralitet. I
väntan på det arbetet behöver all offentlig upphandling omedelbart ta hänsyn
till  svenska miljö och djurskyddsregler.

 · Ökat investeringsstöd till djurproduktion i nästa programperiod för EU:s
jordbruksstöd CAP, för att snabbare återta förlorade marknadsandelar.

 · Samordning av föreskrifter och kontroller av lantbruket.  En väg in, en huvudansvarig myndighet som också har till uppgift att förenkla rapportering och samordna regelverk.

 · Samordna tillämpad forskning och utveckling för näringen i ett institut eller organisation som har
till uppgift att föra ut nya innovationer och kunskap till lantbruksbranschen.

 · Stimulera fler initiativ där lantbrukare hittar affärskoncept som integrerar upp i värdekedjan
på marknaden för livsmedel. Såväl kooperativa samarbeten som nya buisness to
buisness upplägg behövs för att kunna ta del av vinster i förädlings- och
handelsledet.

 Hushållningssällskapen har bistått lantbruket under lång tid och har ambitionen att även fortsättningsvis arbeta för Sveriges lantbrukare. Vi välkomnar fler till det arbetet.

 

Jonas Rosman   

Vd    Hushållningssällskapet Skaraborg

Christer Eliasson

Ordförande Hushållningssällskapet Skaraborg 


 

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se