CoachWalk Academy AB

Sverige behöver utveckla sina coacher

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 17:26 CET

I rapporten ”Global Coaching Survey” kartläggs coachbranschen i ett globalt perspektiv. Bland annat konstateras att Sverige inte är bland de tio länder i Europa där handledning för coacher, Coaching Supervision, är vanligt förekommande.

För de som arbetar som professionella coacher är handledning, Coaching Supervision, en metod att kontinuerligt utvecklas i sitt yrke. Handledning ger coachen tillfälle att själv ta ett steg tillbaka och reflektera över sin egen coaching, men för att handledningen ska vara effektiv bör handledaren ha rätt utbildning inom såväl coaching som de psykologiska processer som pågår i klientarbetet.

Rapporten ”Global Coaching Survey” (Frank Bresser Consulting & Associates) är en kartläggning av coachbranschen i ett globalt perspektiv. I rapporten konstateras att det i Europa finns tio länder där handledning av coacher är vanligt förekommande, däribland Storbritannien, Danmark och Ukraina. Att Sverige inte är med på listan kan anses något förvånande eftersom coaching som yrke enligt rapporten anses ha kommit långt här.

Ladda ner hela rapporten här

Läs mer om CoachWalk Academy här

CoachWalk Academy utbildar, handleder och inspirerar i professionell coaching.