Finansdepartementet

Sverige beviljar skuldlättnad till Indonesien

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:45 CEST

Regeringen beslutade idag att bevilja skuldlättnad till Indonesien. De resurser som frigörs genom beslutet ska användas för humanitära insatser och återuppbyggnad efter tsunamin.

Beslutet baseras på en multilateral överenskommelse i Parisklubben och innebär för svensk del att 33,6 miljoner kronor (4,3 miljoner USD) läggs ut på en betalningsplan mellan den 1 december 2006 och den 1 december 2009. Det är en senareläggning av betalningar från Indonesien under 2005 på lån som ursprungligen är garanterade av Exportkreditnämnden.

Parisklubben är en sammanslutning av offentliga fordringsägare från 19 industriländer.