Utrikesdepartementet

Sverige beviljar skuldlättnad till Kamerun

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:02 CET

Regeringen beslutade i dag att bevilja en skuldlättnad till Kamerun på ca 490 miljoner kronor i form av avskrivningar av räntor och amorteringar.

Skuldavskrivningen syftar till att nå hållbara skuldnivåer i de fattigaste och mest skuldtyngda länderna (HIPC-Heavily Indebted Poor Countries). Kamerun har gått igenom hela initiativet och får nu 100 procents avskrivning av fordran.

Beslutet om skuldlättnad är baserat på multilaterala överenskommelser i Parisklubben, som är en informell sammanslutning av offentliga fordringsägare från 19 industriländer.


Kontakt:
Eva Haghanipour
Ämnesråd
08-405 14 19
070-580 00 36-------------------------
Läs mer
-------------------------
Parisklubben (http://www.regeringen.se/sb/d/2565/a/13883)