Finansdepartementet

Sverige beviljar skuldlättnad till Kamerun

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:40 CEST

Regeringen beslutade idag att bevilja senareläggning av betalningar samt skuldavskrivning till Kamerun inom ramen för den internationella överenskommelse som syftar till att nå hållbara skuldnivåer i de fattigaste och mest skuldtyngda länderna (HIPC).

Överenskommelsen omfattar 102 miljoner kronor i form av räntor och amorteringar som förfaller från den 21 december 2004 till och med den 31 mars 2006. 91,6 miljoner kronor av detta belopp skrivs av. Betalning av resterande belopp senareläggs.

Beslutet om skuldlättnad är baserat på multilaterala överenskommelser i Parisklubben som är en informell sammanslutning av offentliga fordringsägare från 19 industriländer.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

John Zanchi
Pressekreterare
Utrikesdepartementet
08-405 59 39
070-260 26 64


Eva Haghanipour
Ämnesråd
Finansdepartementet
08-405 14 19
070-580 00 36