Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med 10 miljoner till utbildning av ekonomer i Ukraina och Ryssland

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 09:52 CEST

Sverige bidrar med 10 miljoner kronor till utbildning av ryska, ukrainska, vitryska och moldaviska nationalekonomer för perioden 2004-06.

Sverige fortsätter att stödja utbildning inom ramen för Economics Education and Research Consortium (EERC), en internationell insats för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen av nationalekonomer i Ryssland och Ukraina. Två svenskfinansierade doktorstjänster för hemvändande ekonomer som doktorerat utomlands ingår också i det svenska bidraget. Dessutom ingår direkt stöd till fem vitryska och tre moldaviska studenter varje år och en studieresa till Stockholm för dessa studenter. Värd är Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

- Det råder ett stort behov av välutbildade nationalekonomer i våra östra grannländer. Från svensk sida vill vi vara med och bidra till att en ny generation av nationalekonomer som kan bidra till ländernas utveckling utbildas, säger biståndsminister Carin Jämtin.

Economics Education and Research Consortium (EERC) bildades 1996 med syfte att bygga upp inhemsk kompetens inom nationalekonomisk utbildning och forskning i Ryssland och Ukraina. EERC:s kärnverksamhet består av en tvåårig magisterutbildning i nationalekonomi vid Kiev Mohyla-akademin, Ukraina, samt stöd till forskare inom nationalekonomi i Ryssland i form av stipendieprogram och seminarieverksamhet. Sverige är en av de största finansiärerna. Sedan 1998 har Sverige stött verksamheten med cirka 25 miljoner kronor. Bland de stora bidragsgivarna kan nämnas Eurasia Foundation, Open Society Institute, Global Development Network och Världsbanken. Norges och Finlands UD har också bidragit.


Kontakt
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se

Eva Fagerman
Enheten för Östeuropa och Centralasien
08-405 32 74