Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med 250 miljoner kronor för återuppbyggnad av Irak

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 19:00 CEST

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80
070-888 35 81

Den 23–24 oktober hålls en internationell givarkonferens i Madrid för
Iraks återuppbyggnad. Syftet är att samla och koordinera ekonomiska
bidrag till återuppbyggnaden av Irak. Över 90 länder och
internationella organisationer väntas delta. Det svenska stödet kommer
att uppgå till 250 miljoner kronor för 2004 och 2005.

Sverige är sedan länge en stor humanitär givare till Irak, och har
hittills i år beslutat om humanitära insatser om cirka 95 miljoner
kronor. Det sammantagna stödet under tre år uppgår alltså till cirka
345 miljoner kronor.

De svenska insatserna för Irak ska huvudsakligen kanaliseras via FN:s
olika organ, främst baserat på redan genomförda svenska humanitära
insatser. Men insatserna utformas med tanke på att Irak inom en snar
framtid ska stå på egna ben såväl politiskt som ekonomiskt.

Därför inriktas de svenska insatserna på att, förutom fortsatta
humanitära åtgärder, få igång den politiska och ekonomiska processen så
att Irak så snart det är möjligt kan ta över och driva återuppbyggnaden
med egna resurser.

– Madridkonferensen är ett viktigt tillfälle för det internationella
samfundet att visa solidaritet med det irakiska folket och lyfta fram
FN:s roll i återuppbyggnaden av Irak, säger biståndsminister Carin
Jämtin.

Den svenska delegationen leds av statssekreterare Annika Söder. Annika
Söder nås under konferensen via departementssekreterare Carl
Cederström, 0708-99 18 21.