Socialdepartementet

Sverige bidrar med ca 40 miljoner kr för behandling av hiv/aids-smittade i världen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 11:43 CEST

Sverige kommer att bidra med ca 40 miljoner kronor till WHO:s arbete för att tre miljoner hiv/aids-smittade människor i behov av behandling ska ha tillgång till vård före 2005 års utgång. Det beskedet lämnade folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson och biståndsminister Carin Jämtin med anledning av Världshälsoförsamlingens möte i Genève i dag.

Världshälsoorganisationen har i sin rapport World Health Report i år fokuserat på hiv/aids. Krav på insatser för såväl förebyggande arbete som vård och behandling understryks i rapporten. I dag beräknas att cirka 6 miljoner av världens totalt cirka 40 miljoner hiv-positiva har nått ett stadium i sjukdomsförloppet där de är i behov av bromsmediciner. I verkligheten får dock bara en knapp sjättedel, mindre än 500 000 människor, sådan behandling. Av dessa finns färre än 100 000 i Afrika. I Afrika, den hårdast drabbade delen av världen, är behandlingsprocenten så låg som 2 procent av de behövande.
- Hiv/aids leder till katastrofala följder för enskilda, familjer och hela samhällen. Därför är det viktigt att det internationella samfundet bidrar i kampen mot epidemin, på det sätt WHO uppmanar oss till. Vi är därför glada att kunna lämna det här beskedet i dag, säger Morgan Johansson.
WHO:s rapport talar om behovet av ett omfattande förebyggande arbete med satsningar på många olika frågor. Rapporten ställer krav på jämställdhet och tillgång till utbildning och hälsovård, liksom insatser på forskningsområdet. Detta är frågor som Sverige alltid återkommer till i bekämpandet av hiv/aids.
- För Sverige är det absolut nödvändigt att fokusera på jämställdhet samtidigt som hiv/aids, säger Carin Jämtin. Båda dessa frågor är nära förknippade med varandra och högt prioriterade i det svenska biståndet. Vi utnyttjar alla tillfällen till att tala om betydelsen av att man i kampen mot hiv/aids måste våga ta upp de svåra frågorna om sexualitet och traditionella maktförhållanden i olika samhällen; mellan man och kvinna, mellan rik och fattig och mellan barn och föräldrar.

Kontakt
Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se