Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med observatörer till parlamentsvalet i Kosovo

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 12:36 CEST

Regeringen har idag beslutat att bidra med två långtids- och fyra korttidsobservatörer till Europarådets valövervakningsmission i Kosovo. Den 23 oktober hålls parlamentsval i Kosovo som sedan fem år tillbaka administreras av FN (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK).

Beslutet att skicka valobservatörer till Kosovo fattades efter en begäran från Europarådet som har till uppgift att övervaka valförberedelserna och genomförandet av parlamentsvalet. Organisationen för säkerhet och stabilitet i Europa (OSSE) och en nyligen etablerad lokal valorganisation har i uppdrag att organisera valet.

- Det är viktigt att parlamentsvalet genomförs i god demokratisk ordning och att kosovoserberna deltar. Av den anledningen, och för att understryka det internationella intresset för Kosovos demokratiska utveckling, har vi beslutat att Sverige ska bidra med observatörer, säger biståndsminister Carin Jämtin i en kommentar.

Den politik som det internationella samfundet driver under FN:s ledning syftar till att Kosovo först måste ha fungerande samhälleliga strukturer innan frågan om områdets framtida status kan börja diskuteras. Nästa år ska en översyn göras av hur långt Kosovo har kommit i uppfyllandet av de krav som ställs. Utvecklingen under det kommande året avgör om diskussioner om statusfrågan kan inledas då.

------------------

Sverige har hittills satsat omfattande finansiella och personella resurser i Kosovo. Det svenska biståndet uppgår till cirka 100 miljoner kronor per år vilket gör Sverige till ett av de största givarländerna i Kosovo. Utöver det bilaterala stödet ger Sverige även ett betydande multilateralt bistånd till Kosovo via EU.Kontakt:
Maj-Britt Nilsson
Redaktör
08-405 52 85
070-8279833
maj-britt.nilsson@foreign.ministry.se

Malin Linderstam
Departementssekreterare
08-405 12 22


Cecilia Romson Örnberg
Departementssekreterare
08-405 56 90