FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Sverige bör agera mot ökade avrättningar i Iran

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 08:03 CET

Sedan årsskiftet har iranska regimens användning av avrättningar ökat dramatiskt medan prästerskapets nya president, Hassan Rohani, skryter med ett politiskt program baserat på moderation, öppenhet och ökad frihet.  

Minst 38 personer, ett antal genom offentlig hängning, har blivit avrättade i olika städer runtom Iran under de senaste sju dagarna efter att massiva protestdemonstrationer bröt ut i förra veckan i landets sydvästliga städer i protest mot en kritiserad TV-serie som förolämpade folkgruppen lurer.

Därmed har iranska regimen verkställt minst 148 avrättningsdomar sedan början av 2014. Antalet registrerade avrättningar i Iran under 2013 uppgick till minst 660 stycken. Uppemot två tredjedelar av dessa har verkställts sedan Hassan Rohanis tillträde i augusti förra året.

En av regimens egna nyhetsbyråer med kopplingar till underrättelsetjänsten, Mehr News, rapporterar dessutom att en fånge har dömts till det barbariska straffet amputation och kommer att få ”ena handen och ena foten” avhuggen som straff.

Ökade antal avrättningar är regimens svar för att bemöta iranska folkets växande missnöje med prästerskapets styre, dess misskötsel av landets ekonomi samt dess repressiva begränsningar på det civila samhället. Syftet är att förebygga landsomfattande regimkritiska demonstrationer, likt de folkliga protester som omvärlden kunde bevittna i sommaren 2009.

Svensk media har tyvärr valt att endast fokusera på de pågående kärnteknikförhandlingarna med iranska regimen sedan utrikesministern Carl Bildts Iranbesök i början av februari. Detta har bidragit till att den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran efter utrikesministerns besök i landet har helt hamnat i skymundan och inte får den uppmärksamhet som den borde få i Sverige.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) manar utrikesministern Carl Bildt (M) till att fördöma den senaste tidens ökade avrättningar i Iran samt framföra Sveriges starka protester mot dessa genom att kalla upp regimens ambassadör till UD.

Detta vore ett naturligt steg om Sverige ska tydligt och entydigt stå upp för nödvändigheten av att iranska regimen förbättrar läget för och fullt ut respekterar de medborgerliga fri- och rättigheterna, vilket är en del av Sveriges politik om Iran enligt utrikesministern Carl Bildts debattartikel i Aftonbladet, den sjätte februari.

Regeringen och utrikesministern har under senaste åren valt den dubbla vägen i sin politik om Iran. Därmed är det ytterst viktigt för Sveriges förtroende i detta område att följa upp den senaste verbala kritiken mot den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran, som Carl Bildt (M) framförde i sina samtal med regimens representanter i Teheran tidigare denna månad, med konkreta handlingar.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar således regeringen och utrikesministern att vidta skyndsamma åtgärder i både EU och FN för att prästerskapets ledare, som är ytterst ansvariga för fruktansvärda människorättskränkningar, ska ställas inför rätta i en internationell domstol så att iranska folket får rättvisa efter tre decennier av repression och misär.

FFFI uppmanar dessutom riksdagen, samtliga politiska partier i Sverige och människorättsorganisationer att uppmärksamma prästerskapets användning av avrättningar som ett vapen mot Irans civilbefolkning och politiska fångar. Vi i Sverige som vill se en förbättring av läget för de medborgerliga fri- och rättigheterna måste nu agera tillsammans för att öka det globala trycket på prästerskapets styre med krav på ett stopp för avrättningar och en omedelbar frigivning av samtliga politiska fångar i landet.

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se, @FrittIran