Sveriges Byggindustrier

Sverige bygger för få bostäder

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 10:54 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att bostadsbyggandet fortfarande ligger på en lägre nivå i Sverige än i våra närmaste grannländer.
– Finanskris och lågkonjunktur har gjort tydliga avtryck i statistiken över påbörjade lägenheter. 2009 skedde den största nedgången i Danmark tätt följt av Sverige, medan nedgången i både Finland och Norge var betydligt mindre. Trots det dramatiska fallet för dansk del är det ändå så att antalet påbörjade bostäder är högre i Danmark (2,1 lägenhet per 1.000 invånare) än i Sverige (1,9). I Finland är motsvarande siffra 4,3 och i Norge 4,0, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.
– Oroliga tider i ekonomin leder till att investeringar skjuts upp eller uteblir. Vår befolkning fortsätter däremot att växa och inflyttningen till större städer är fortsatt stark. Det leder till att behov av och efterfrågan på bostäder ökar, framförallt i tillväxtområdena. Nödvändigheten av politiska förändringar som skapar bättre förutsättningar för bostadsbyggande är därför fortsatt stor, fortsätter Björn Wellhagen.
Även i absoluta tal är det påbörjade bostadsbyggandet lågt i Sverige jämfört med våra grannländer. De senaste tio åren har det påbörjats 248.000 lägenheter i Sverige. Det ska jämföras med 239.000 lägenheter i Danmark, 262.000 i Norge och 298.000 i Finland. De tre grannländerna har en befolkning som är drygt hälften så stor som den svenska.
– Om vi vill att bostadsbyggandet ska öka, och avarter på bostadsmarknaden som långa köer, svartkontrakt och ombildningar ska försvinna, behövs nytänkande. Vi behöver strukturella förändringar, främst i form av effektiviseringar i plan- och bygglovsprocessen samt en friare hyressättning, för att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad, avslutar Björn Wellhagen.


För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65.
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org