Luftfartsverket, LFV

Sverige, Danmark och Irland samarbetar om framtidens flygledningssystem

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 15:54 CEST

Luftfartsverket, LFV, Naviair i Danmark och Irish Aviation Authority, IAA, undertecknar idag ett kontrakt med Thales ATM och inleder därmed ett samarbete som kallas COOPANS. Var och en av dessa tre länders flygtrafiktjänster har tidigare, genom separata kontrakt, upphandlat flygledningssystemet Eurocat av det franska företaget Thales ATM. Syftet med dagens överenskommelse är att tillsammans stegvis uppgradera detta system.

- Den här uppgörelsen utgör bästa sättet att uppnå gemensamma lösningar för flygledningssystemen, stordriftsfördelar och reducering av risker för den framtida flygtrafikledningsmarknaden. Allt detta kommer att innebära vinster för våra kunder flygbolagen, säger Thomas Allard, chef för division Flygtrafiktjänsten i LFV.

COOPANS underlättar uppgraderingar av flygledningssystemet för att möta nya operativa krav, säkerställa support, minska kostnaderna samt att hålla systemet på en nivå som är anpassad efter behoven. Riskerna med att introducera ett helt nytt flygledningssystem minskas också genom den stegvisa uppgraderingen.

COOPANS-avtalet kommer att sörja för att kraven, som drivs fram av Single European Sky, uppfylls. Det visar också på avsikten hos de tre flygtrafiktjänsterna att samarbeta på ett sätt, som innebär nytta för flygbolagen. Uppgörelsen innebär även att parterna håller öppet för att andra flygtrafiktjänster ska kunna ansluta sig till samarbetet senare.

- Thales är stolt över att vara part i denna unika överenskommelse som banar väg för framtidens flygtrafiktjänstsystem, säger Alexander de Juniac, Senior Vice President i Air Systems Division i Thales ATM.

Den 19 mars 2005 tog LFV ett nytt flygledningssystem, Eurocat 2000E, i drift i kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Systemet har nu varit i drift över ett år och fungerar mycket bra.

För ytterligare information kontakta Rolf Norman, chef för affärsområde System och Infrastruktur i division Flygtrafiktjänsten, LFV, tel: 0708-19 26 08.