Utrikesdepartementet

Sverige deltar i 28:e internationella Röda kors- och röda halvmånekonferensen

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:52 CET

Den 28:e Internationella Röda kors- och röda halvmånekonferensen äger rum i Genève den 2–6 december under temat Protecting human dignity. Dessa internationella konferenser hålls vart fjärde år och är Röda korsrörelsens högsta beslutande organ. Syftet är att uppnå enighet kring viktiga humanitära frågor.

Två frågor står i fokus, dels att stärka skyddet för civila i väpnade konflikter, dels att i det humanitära arbetet stärka skyddet för personer som drabbas av katastrofer och sjukdomar som till exempel HIV/Aids.

Både stater, som är parter i Genèvekonventionerna om skydd för krigens offer, och nationella röda kors- eller röda halvmåneföreningar deltar i konferensen. Den svenska delegationen leds av statssekreterare Annika Söder.

Pernilla Nilsson
Departementssekreterare
08-405 37 35
0733-842688

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91