Riksdagen

Sverige deltar i en EU-styrka i Bosnien och Hercegovina

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 15:50 CEST

Sverige skickar en väpnad styrka till Bosnien och Hercegovina. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i dag att riksdagen ska ge regeringen rätt att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i landet. Den svenska truppen ingår i en EU-ledd militär krishanteringsinsats, Althea, i Bosnien och Hercegovina.

Alla partier i utskottet står bakom förslaget.

Beslutet innebär att Sverige kommer att skicka 70 personer till Bosnien och Hercegovina under högst 24 månader. Regeringen har dock möjlighet att, till exempel, i händelse av en hastigt uppkommen försämring av säkerhetsläget, skicka en förstärkning på upp till 130 personer.

I EU-styrkan kommer totalt cirka 7000 personer att ingå. Styrkans folkrättsliga mandat grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd.

För mer information: Kontakta föredragande i utrikesutskottet Johan Matz, telefonnummer 08-786 42 85.

Planerad dag för debatt och beslut: onsdagen den 27 oktober

Dokument:
Regeringens proposition 2004/05:14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2003/04:UFöU1

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000