Utrikesdepartementet

Sverige deltar i europeiskt nätverk för migrationsstatistik

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 14:19 CEST

Regeringen har idag beslutat bidraga med 600 000 kronor i medel för att finansiera SCBs andra år som kontaktmyndighet för ett europeiskt migrationsnätverk för utbyte av migrationsstatistik.

Nätverket upprättades 2002 på förslag av EU-kommissionen. Förslaget grundar sig på ett behov av mer och bättre statistik- och informationsutbyte på migrationsområdet. För Sverige är ett förbättrat utbyte av statistik och gemensam analys inom migrationsområdet en prioriterad fråga. Sverige har därför ställt sig positivt till kommissionens förslag.

Kommissionen har utarbetat en trestegsplan för att utveckla nätverkssamarbetet inom EU. Det första steget var att under 2002 upprätta nationella kontaktmyndigheter i medlemsstaterna. Regeringen utsåg samma år SCB till svensk kontaktmyndighet i nätverket.

Samarbetet drivs i form av ett pilotprojekt över en treårsperiod under kommissionens ledning. Efter en utvärdering fattas beslut om nätverket ska vidareutvecklas till ett fysiskt migrationsobservatorium.

Odd Guteland, Pressekreterare
08-405 55 50, 070-514 55 66

Joakim Löfvendahl, Departementssekreterare
08-405 52 29

Andreas Norman, Redaktör
08-405 57 18