Utrikesdepartementet

Sverige deltar i panel för att underlätta för fattiga människor att få banklån

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:58 CET

Ambassadör Bo Jerlström har utsetts att ingå i en ny rådgivande FN-panel för utvecklingen av finanssektorn (UN Advisory Group on Inclusive Financial Sectors). Panelen syftar bland annat till att utveckla FN:s och det globala näringslivets praktiska arbete med att stimulera fattiga människors tillgång till bank- och finanssystemen i sina hemländer. Detta har bland annat uppmärksammats genom årets fredspristagare professor Muhammad Yunus, som grundat en bank för smålån till fattiga i Bangladesh.

- Möjligheten att kunna spara och låna mycket små belopp kan vara avgörande för fattiga människors utsikter att skapa sin egen försörjning och utveckling. Genom en så kallad mikrofinansiering får även de tillgång till den finansiella sektorn. Det är glädjande att Sveriges erfarenheter nu kommer till nytta i panelens arbete, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Panelen har upprättats av FN: s Generalsekreterare Kofi Annan och består av 25 personer från regeringar och privata näringslivet. Den utses för en tvåårsperiod och skall år 2008 presentera en slutrapport med förslag till nya finansieringsstrukturer som kan byggas upp i utvecklingsländer.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-297 43 28
mikael.ostlund@foreign.ministry.se