Utrikesdepartementet

Sverige djupt oroat över läget i Vitryssland

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:22 CET

- Det är med oro vi hör rapporter från Vitryssland om att säkerhetsstyrkor idag på morgonen skall ha gripit ytterligare demonstranter i Minsk. Alla som arresterats då man försökt utöva sina politiska rättigheter måste omedelbart släppas, säger utrikesminister Bosse Ringholm.

EU har uttalat att det är djupt beklagligt att man i Vitryssland än en gång genomför val som inte kan anses vara fria och rättvisa. Detta innebär att EU kommer att se till möjligheterna att vidta åtgärder mot dem som bedöms vara ansvariga för valfusket. EU kommer dock att fortsätta stödja civila samhället i Vitryssland och verka för en demokratisering.

- Att oppositionen i så stor utsträckning lyckats samlas för demonstrationer i centrala Minsk, trots allvarliga hot om repressalier, är ett viktigt steg framåt för de demokratiska krafterna i Vitryssland, säger utrikesminister Ringholm.

---------

Sverige är idag en av de största bilaterala biståndsgivarna till Vitryssland. Att bidra till framväxten av ett moderniserat, demokratiskt och pluralistisk vitryskt samhälle är det långsiktiga perspektivet för utvecklingssamarbetet. Sverige avser fortsätta stödja en demokratisk utveckling och det civila samhället i Vitryssland.


Kontakt:
Jenny Salaj
Politisk sakkunnig
Statsrådsberedningen
08-405 40 89
070-622 00 04

Petra Hansson
Redaktör
Utrikesdepartementet
08-405 57 42

Malena Mård
Kansliråd
Utrikesdepartementet
08-405 31 05