Miljödepartementet

Sverige driver en aktiv politik för bevarande av valar

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 12:11 CEST

IWC, den internationella valfångstkommissionen, inleder den 19 juli sitt årliga möte. De viktigaste frågorna på dagordningen är en ny förvaltningsplan för valar och inriktningen på den nya bevarandekommittéen inom IWC.

- Det är avgörande att den internationella valfångstkommissionen förmår utveckla nya regelverk för bevarande och hållbart nyttjande av världens bestånd av valar, säger miljöminister Lena Sommestad i en kommentar inför mötet.

- Sverige kommer aktivt, med ett brett stöd i riksdagen, verka för att alla bestånd av valar tillåts växa så att de kan fylla sin naturliga roll i ekosystemen. Allt nyttjande måste ske på ett hållbart sätt under strikt kontrollerade former, fortsätter Lena Sommestad.

Riksdagen fattade i juni 2004 beslut om regeringens proposition om en hållbar politik i fråga om valar.

Några huvudpunkter i Sveriges politik för en gemensam lösning vad gäller bevarande och nyttjande av stora valar är:

- de skyddade områdena ökar
- olika miljöstörningar motverkas
- bifångsterna inom fisket minskar
- förvaltningen av valar hanteras av IWC
- unilateralt bedriven valjakt motverkas
- valskådning som nyttjandeform utökas och respekteras
- ursprungsbefolkningars behov av husbehovsjakt tillgodoses
- kommersiell valjakt tillåts först sedan en ny och internationellt
övervakad förvaltningplan antagits utan reservationer
- forskning om valar bedrivs med icke dödliga metoder.


Kontakt:
Monica Lövström
Vik. Pressekreterare
08-405 22 69
070-661 23 34

Peter Westman
Departementsråd
08-405 39 07