Miljödepartementet

Sverige driver på i EU för mer omfattande åtgärder mot kvicksilver

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:45 CEST

Sverige kräver att EU vidtar ytterligare åtgärder mot kvicksilveranvändning. Miljöminister Andreas Carlgren lyfte frågan vid miljöministrarnas rådsmöte i Luxemburg på torsdagen. Det pågår en översyn av EU:s kvicksilverstrategi och Kommissionen ska komma med ett meddelande före årets slut.

- I Sverige har vi förbjudit kvicksilver och nu behövs EU:s ledarskap i de förhandlingar om en global kvicksilverkonvention som startade i Stockholm i juni. Den översyn av EU:s kvicksilverstrategi som nu görs av Kommissionen måste leda till ytterligare åtgärder, säger Andreas Carlgren.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Svenskt totalförbud mot kvicksilver (http://www.regeringen.se/sb/d/13208/a/146594)