Medskaparna

”Sverige ensamt i Europa – förorenar medvetet Vätterns dricksvatten”

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 14:53 CEST


(För bilder, kontakta Niklas Högberg 0707-544840)

Maria-Conchita Högberg fick i våras en vision om att vandra för jordens vatten. Dee Kyne vandrar genom Europa och världen för att göra förstörelse av våra livsmiljöer till ett brott mot freden. De möttes nyligen när ”Jordens mormödrar” – International Council of 13 Indigenous Grandmothers –höll rådsmöte i Sverige. Nu slår de båda följe till Vättern för att uppmärksamma hoten mot sjön.

Maria-Conchita Högberg och Dee Kyne har i dagarna påbörjat en pilgrimsvandring för Vätterns vatten och Naturens rättigheter. Med start i Linköping vandrar de Birgittaleden till Vadstena och vidare till Gränna. Genom detta vill de bidra till att världen får upp ögonen för de hot som idag sägs finnas mot Vätterns framtid som värnat naturområde och Europas största dricksvattentäkt. Hoten gäller bland annat försvarets utökade verksamhet för flyg- och skjutövningar, dumpning av ammunition liksom ansökningar om att påbörja såväl gasborrning som brytning av jordartsmetaller och järnmalm.

Maria-Conchita Högberg verkar i Stockholm som artist och hälsoterapeut med metoder från både öst och urfolk. Hon har även ett starkt engagemang för jordens och framtida generationers hälsa:

-  Många ekosystem är idag i obalans på grund av människans beteende. Om naturen blir sjuk så klarar vi oss inte länge. Ursprungsfolken och Grandmothers lär oss att allt hänger samman. Som människor har vi stor påverkan, då gäller det att använda den kraften konstruktivt. Att skydda våra vatten är bland det viktigaste vi kan göra. Allt vi dumpar i vattnet får vi tillbaka.

Dee Kyne är en erfaren VD och entreprenör som brinner för att ge utsatta tillgång till hälsa, miljö och utbildning. Under sin två år långa vandring samlar hon namn till ett europeiskt medborgarinitiativ (www.endecocide.eu) för att göra livsmiljöförstörelse till ett femte brott mot freden:

-  Sverige är ensamt i Europa om att medvetet förorena sin dricksvattenreserv, så som nu sker i Vättern. Ecocid innebär att sådan förstörelse jämställs med krigsbrott eller folkmord. Vissa länder har redan infört Naturens rättigheter i konstitutionen, med naturen som en juridisk person – det är lika omvälvande som när mänskliga rättigheter infördes. Nu behövs en lag som omsätter orden till handling.

Under rådsmötet gjorde urmormödrarna ceremonier för vattnet och uppmanade till handling och beslutsfattande som tar hänsyn till kommande sju generationer. Emöke Heim från Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV) menade att den principen hittills lyst med sin frånvaro kring Vättern:

-  Hur påverkas ett känsligt Natura 2000-område, där vattnet behöver 62 år för att förnyas, av ständiga flygövningar med bl a JAS Gripen? Ett bolag vill bryta sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott mellan Gränna och Ödeshög, vad händer om lakvattnet tränger ut i tillrinnings-områdena?  Eller om berggrunden under södra Vättern undermineras precis som i Kiruna? Detta kring en sjö som är tänkt att vara hela Stockholmsregionens framtida vattenreserv.

Dee valde att vandra till Vättern för att stödja de aktivister som har kämpat hårt och länge, och Maria-Conchita upplevde Vättern som en viktig framtidsfråga för hela Sverige:

-  Därför gör vi en yttre och inre pilgrimsfärd i den heliga Birgittas fotspår – om hon hade levt idag hade hon säkert själv stått på barrikaderna. För mig har frågan också en andlig dimension, då vattnet ses som levande och heligt i min egen afrokubanska tradition.

Vandringen når Motala fredag eller lördag, Vadstena följande dag, och fortsätter sedan mot Gränna. Kontakt: Niklas Högberg 0707-544840, info@medskaparna.se. Info: www.aktionraddavattern.eu.
Medskaparna - Institutet för cirkulär ekonomi stärker enskilda, grupper och organisationer i att engagera sig för att medskapa en hållbar, rättvis och meningsfull värld.