Ipsos Sweden

Sverige ett lugnt hörn av världen – i toppen av trygghetsligan

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:55 CEST

I mitten av september fattade Säkerhetspolisen det historiska beslutet att höja hotnivån från 2 (lågt) till 3 (förhöjt) hot på en femgradig skala. Denna varning riktades till ett av jordens tryggaste folk.

På många områden är Sverige ett av de mest globaliserade länderna. Även om vi inser vårt stora ekonomiska utlandsberoende i vår handel med omvärlden, lever vi med föreställningen att vi svenskar bor i ett lugnt och skyddat hörn av världen. Vare sig det är fråga om epidemier, terroristattacker eller naturkatastrofer tror cirka 90 % av tillfrågade svenskar att det är osannolikt att något sådant skulle kunna hända i Sverige. I en internationell jämförelse är Sverige i topp i trygghetsligan. I USA tror nästan varannan medborgare att en stor epidemi är sannolik. Tre av fyra tror att en terroristattack eller naturkatastrof skulle kunna inträffa under kommande 12 månader.

England kommer strax efter USA när det gäller oro för en terroristattack. Där tror två av tre tillfrågade att en sådan händelse är sannolik inom 12 månader.

Inte ens cyberattacker verkar nämnvärt oroa svenskarna. En av fyra tror att det finns ett reellt hot mot vår personliga information på e-post eller på Internet. I USA och England tror 72 respektive 68% att detta är allvarliga hot.

När Säpo höjde hotnivån från ”lågt ” till ”förhöjt” riktades det till ett folk som tror sig leva i Volvo-land där trygghet och säkerhet är givna storheter, och där de enda hoten tycks vara tillfälligt uppdykande galningar som skjuter eller hugger ner politiker på öppen gata.

Ovanstående illustreras med bifogade grafer. Resultaten är hämtade från Ipsos  stora internationella undersökning som månatligen genomförs i 24 länder.

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende. Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam, kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser, modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus, paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975 av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under 2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro.

Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.