Svenskt Näringsliv

Sverige - europamästare i sjukskrivningar i onödan

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 11:35 CEST

Nu finns nya orsaker till de höga sjukskrivningstalen kartlagda.

I en enkätundersökning till allmänläkare och en annan till långtidssjukskrivna kvinnor framkommer helt nya resultat gällande de höga sjukskrivningstalens orsaker. Många är sjukskrivna i onödan. Med nya medel skulle många kunna komma tillbaka till andra arbetsuppgifter. Sjukvårdens köer är också en mycket större bov till de höga sjukskrivningstalen än vad som tidigare framkommit visar undersökningarna.

De två enkätundersökningarna, som är utförda av Ipsos-Eureka respektive två forskare på uppdrag av Alecta, presenteras på ett presseminarium i Svenskt Näringslivs regi.

Dag: måndagen den 12 juli
Tid: klockan 10.00-11.30
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm
Lokal: SAE-rummet


Medverkar gör

Stefan Fölster, chefekonom, Svenskt Näringsliv,
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv.
Åsa Domeij, riksdagsledamot, Miljöpartiet.
Per Westerberg, riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, Moderaterna.
Alf Kihlström, företagsläkare, SCA.
Bo Mikaelsson, f d försäkringsläkare, Eskilstuna.

För mer information, kontakta:
Anders Morin, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43 048 / 0705 68 80 87

Pressansvarig:
Cecilia Nykvist, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 27 / 0703 12 31 92