Miljöstyrningsrådet

Sverige får FN-uppdrag om hållbar upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:09 CET

Miljöstyrningsrådet ska i ett färskt uppdrag för United Nations Environment Program (UNEP) ta fram vägledningar med konkreta råd för upphandlingar inom FN.

Råden ska utgå från goda exempel och visa hur FN på bästa sätt ska kunna inkludera miljö- och sociala krav i sitt fältarbete. Centralt för uppdraget är kostnadseffektivitet och att använda livscykelkostnadsberäkningar, LCC. I uppdraget ingår också att ta fram ett utbildningsmaterial som kan användas i FN:s fältarbete.

FN identifierade Miljöstyrningsrådet som en ledande organisation inom hållbar upphandling och tog kontakt med Utrikesdepartementet, som kommer att bekosta uppdraget.

”Det är ett prestigefyllt uppdrag och det är roligt att våra kunskaper kommer till användning. FN har ett stort behov av enkla och praktiska regler för inköp med så låg miljöpåverkan som möjligt”, säger Sven-Olof Ryding, vd för Miljöstyrningsrådet.

Fältarbetet bidrar till betydande miljöpåverkan med utsläpp till luft, mark och vatten, hög energiförbrukning och stora mängder avfall. De fredsbevarande operationerna utgör mer än hälften av FN:s samlade klimatavtryck.

FN arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom initiativen Greening the UN och Climate Neutral UN. Miljöstyrningsrådets uppdrag Concept for Tool Kit for Efficient and Sustainable UN Field Operations beräknas ta ett år att slutföra.

För mer information, kontakta Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet, tfn 08-700 6691 eller Susanne Lång, informationsansvarig på Miljöstyrningsrådet på tfn 08-700 6698.

 

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).