Näringsdepartementet

Sverige får fortsatt förtroende i FN-organet ITU

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:00 CEST

Under Internationella teleunionens (ITU) pågående fullmaktskonferens i Guadalajara, Mexico, har Sverige i dag återinvalts som en av medlemmarna i ITU:s styrande råd för de kommande fyra åren.
ITU, med säte i Genève, är ett FN-organ och består av 192 medlemsstater. Rådet är ITU:s styrande organ och består av 48 medlemsstater. Sverige nominerades till rådet som kandidat för de nordiska länderna.

Det är inom ITU som medlemsstaterna och den privata sektorn samordnar telekomnät, telekomtjänster och radiofrekvenser. Sverige kommer under perioden att fortsätta driva att ITU utför sina uppgifter på det mest effektiva sättet.

Post- och telestyrelsen (PTS) svarar för det svenska ITU-arbetet.

Kontakt:

Maria Häll
Enheten för it-politik
08-405 21 49

Catarina Wretman
Stf. generaldirektör PTS
070-856 72 11