Finansdepartementet

Sverige får internationellt erkännande för arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:06 CEST

Sverige fick igår vid ett internationellt möte i Paris  ett starkt erkännande för regeringens engagemang mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Vid mötet i Financial Action Task Force (FATF) beslutades enhälligt att Sverige uppnått så hög standard avseende bland annat lagreglering, rapportering, tillsyn och effektivitet på området att Sverige nu ska lyftas ut ur den uppföljningsprocess som pågått sedan utvärderingen år 2006. Sverige fick vid den utvärderingen kritik för en rad brister som nu åtgärdats.

- I och med beslutet hör Sverige till en begränsad skara länder inom FATF som i tillräcklig grad anses uppfylla de krav som ställs av organisationen. Det är glädjande säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering måste pågå oavbrutet och regeringen avser fortsätta insatserna på detta viktiga område. Bland annat har Finansinspektionen för 2011 tilldelats en miljon kr extra som är öronmärkta för detta arbete.

FATF är ett mellanstatligt organ som bildades år 1989 av G 7-länderna och Sverige har varit medlem sedan starten. Idag har FATF 36 medlemmar däribland USA, Kina, Ryssland, Indien, Japan, Kanada, Argentina, Brasilien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. FATF har antagit 40 rekommendationer avseende penningtvätt och nio rekommendationer avseende terrorismfinansiering. Genom dessa politiskt bindande rekommendationer ställs hårda krav på länderna. Fler än 180 länder har förbundit sig att implementera rekommendationerna och underkasta sig utvärdering.


Kontakt:
Mats Walberg, departementsråd
Bankenheten
08- 405 44 77
070-595 33 22

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32