Arete Meritering

Sverige får sina första Aretemeriterade lärare

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2013 08:00 CEST

I kväll tar 31 Aretemeriterade lärare emot sina meriteringsbevis av Peter Englund vid en ceremoni i Stockholm. Lärarna kommer från Kunskapsskolan, Stockholms stad, Nacka, Åstorp, Jönköping, Landskrona och Lund. Nästa meriteringsomgång är redan igång och förhoppningen är att fler huvudmän och lärare nu ska ansluta sig till programmet.

– Meriteringsbeviset ger dessa 31 lärare goda argument vid nästa lönesamtal och en stark ställning på arbetsmarknaden. Yrkesskickliga lärare gör skillnad och nu är det dags att de får en lön därefter. Vi menar att de bästa lärarna ska ha över 40 000 kronor i lön, säger Per Reinolf, vd Arete Meritering.

Meriteringsprogrammet Arete är en strukturerad och oberoende metod som gör att yrkesskickliga lärare identifieras. I Sverige har det tidigare inte funnits något meriteringssystem för lärare. 2009 initierade Skolporten, Kunskapsskolan, Nacka kommun och Stockholms stad ett arbete med att utveckla ett system där lärare skulle kunna få ett från arbetsgivaren fristående bevis för sin yrkesskicklighet. Meriteringsprogrammet har vuxit fram i samarbete mellan huvudmännen och sedan uppstarten har även Åstorp, Landskrona och Polhemskolan i Lund anslutit sig. Arete Meritering är det företag som administrerar och driver arbetet med meriteringsprogrammet.

Och i kväll tar alltså de första Aretemeriterade lärarna emot meriteringsbevis av Peter Englund, Svenska Akademins ständige sekreterare. Nästa meriteringsomgång är redan igång och förhoppningen är att fler huvudmän och lärare nu ska ansluta sig till programmet.

– Lärare är det mest avgörande för elevernas resultat. När yrkesskickliga lärare lyfts är det troligare att de stannar kvar i yrket. Dessutom är det inbyggt i programmet att de ska sprida sin yrkesskicklighet till kollegor. Regeringens karriärtjänster går i samma riktning, så det är många krafter som verkar åt samma håll, säger Per Reinolf.

Förutom möjligheten till högre lön så innebär ett deltagande i meriteringsprogrammet bland annat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Läs mer om Arete Meritering på www.aretemeritering.se

De lärare som tar emot sina meriteringsbevis i kväll är:

Jönköping:
Karin Habberstad
Britta Pilkvist
Åsa Söderström

Kunskapsskolan:
Armi Tulldahl
Anders Nilsson
Frida Martinsson
Petter Enlund
Sofia Jidbratt
Karin Göthe
Per Forsberg
Henrik Norstedt

Landskrona:
Annika Ungewitter
Åse Ranemyr-Holmberg

Polhemsskolan Lund:
Bo Silborn

Nacka:
Ewa Wåhlin-Börjesson
Veronica Wirström
Rolf Eriksson
Annette Mogren
Stefan Lindström
Susanne Mellvig

Stockholms stad:
Dennis Serwadda
Ingrid Essegård
Karin Kockum
Lisa Eklöv
Marlene Giertz
Robert Edström
Eva Beckvid
Marie Hansson
Kristina Bruce

Åstorp:
Sarah Olsson
Maria Gustafsson

Om kvällens ceremoni:
Tid:
Tisdag 28 maj klockan 18.00
Plats: Kulturhuset Stockholm, Studio 3, plan 3

Program:
18.00 - Per Reinolf och Jonatan Lannemar hälsar välkomna, berättar om Arete samt Meriteringsprogrammet.
18.10 - Cristina Robertson, forskningsstrateg i Jönköpings kommun, talar om lärares yrkesskicklighet ur ett forskningsperspektiv.
18.25 - Två lärare berättar om arbetet med Meriteringsprogrammet utifrån ett lärarperspektiv.
18.35 - Peter Englund delar ut meriteringsbevis.
19.00 - Ceremonin avslutas med ett mingel. Då finns också tid för intervjuer och frågor.

För anmälan och bilder från ceremonin kontakta: 
Åsa Larsson, kommunikatör Arete, 0704-26 28 27

För mer information om Arete Meritering kontakta:
Per Reinolf, vd Arete Meritering, per.reinolf@aretemeritering.se, 0704-334544

Lokala kontaktpersoner:

Landskrona:
Tomas Johansson, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, tomas.johansson@landskrona.se, 0733-47 41 01

Stockholms stad:
Katarina Arkehag, Chef FoU-enheten Utbildningsförvaltningen, 08-508 33032, katarina.arkehag@stockholm.se

Jönköping:
Katarina Ståhlkrantz, Chef BoU-enheten, 036-10 67 01, katarina.stahlkrantz@jonkoping.se

Kunskapsskolan:
Sofie Lindén, Pedagogik och utvecklingschef, 0733-17 34 27, sofie.linden@kunskapsskolan.se

Nacka:
Einar Fransson, Produktionsdirektör, Förskola-fritid-skola, 08-718 75 90, einar.fransson@nacka.se

Polhemsskolan Lund:
Malin Dahlgren, Biträdande rektor Polhemsskolan, 046-357 315, malin.dahlgren@lund.se

Åstorp:
Annika Hoppe, Förvaltningschef Bildningsförvaltningen, 0734 25 41 50, annika.hoppe@astorp.se


Arete Meritering driver och samordnar Meriteringsprogrammet Arete som är utvecklat i ett flerårigt samarbete mellan Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Arete Meritering verkar för att det ska bli lönsamt för lärare att ständigt utveckla sin yrkeskompetens.