Naturvårdsverket

Sverige får tycka till om kärnkraftverk i Litauen

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 10:27 CEST

Lietuvos Energija planerar att bygga ett nytt kärnkraftverk. Två alternativa lägen beskrivs, båda i närheten av det existerande kärnkraftverket Ignalina. Synpunkter på arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kan lämnas till Naturvårdsverket.


Lietuvos Energija AB ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat tar upp påverkan på djurliv, kulturarv och luftkvalitet. Dessutom ska risken för andra länder om det sker en olycka bedömas. Flera möjliga tekniska alternativ för det nya kärnkraftverket studeras, nämligen kokvattenreaktor, tryckvattenreaktor och tungvattenreaktor.Synpunkterna ska in senast den 21 september

Den 2 augusti 2007 fick Naturvårdsverket underrättelse om det planerade kärnkraftverket från Miljöministeriet i Litauen, enligt Esbokonventionen. Denna konvention säger att ett land ska informera andra länder om projekt som kan orsaka betydande miljöpåverkan över gränserna. Naturvårdsverket fick också ett program för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Environmental Impact Assessment Program New Nuclear Power Plant in Lithuania).Sverige har möjlighet att svara på om Sverige önskar delta i MKB-samrådet och i så fall lämna synpunkter på bifogat program. Naturvårdsverket samordnar dessa synpunkter och har sänt ut material till myndigheter och organisationer. Det är också öppet för allmänheten att lämna synpunkter.

Eventuella synpunkter bör vara Naturvårdsverket tillhanda senast 21 september 2007. Svar kan lämnas per e-post till natur@naturvardsverket.se

Läs merFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Inger Alness, handläggare, 08-698 13 58, inger.alness@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.