Miljödepartementet

Sverige fick igenom krav på mer miljöhänsyn vid vårtoppmöten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:44 CET

EU: s miljöministrar ställde idag i Luxemburg krav på att även biologisk mångfald och folkhälsa ska tas med på den lista av så kallade strukturella indikatorer som EU: s stats- och regeringschefer ska behandla vid vårtoppmötena inom ramen för Lissabonprocessen.

Europeiska kommissionen hade ursprungligen tänkt sig en lista på 14 indikatorer varav tre inom miljöområdet. Vid förhandlingarna idag var dock miljöministrarna eniga om att valet av indikatorer inte tillräckligt speglade de slutsatser om hållbar utveckling som togs vid toppmötet i Göteborg år 2001, utan behövde kompletteras med de ovannämnda.

Miljöminister Lena Sommestad var drivande i förhandlingen och ställde, förutom krav på fler indikatorer, även krav på att kommissionen ska återkomma med ett konkret förslag så snart som möjligt.

- Det här är ett mycket viktigt beslut. Ska vi ha en chans att kunna kontrollera att EU går mot en hållbar utveckling, där ekonomisk utveckling inte sker på bekostnad av miljömässiga och sociala hänsyn, måste vi ha med bra miljöindikatorer vid toppmötena, säger miljöminister Lena Sommestad.

Johan Hasslow
08-405 20 27
070-300 200 8