Utrikesdepartementet

Sverige föreslår snabbförhandlat klimathandelsavtal

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:12 CEST

Igår den 14 september träffades EU:s handelsministrar i Bryssel för sin halvårsvis återkommande policymiddag.

Sveriges handelsminister Ewa Björling som var en av kvällens huvudtalare sökte i sitt anförande stöd för ett nytt snabbförhandlat frihandelsavtal för klimat- och miljövänliga varor, tjänster och teknologier - i form av ett Environmental Technology Agreement (ETA).

- Jag vill att förhandlingarna om ett avtal som underlättar handeln med miljö- och klimatvänliga varor, tjänster och teknologier påbörjas så snart som möjligt. Målsättningen bör vara att konkreta resultat skall kunna visas upp redan på klimattoppmötet Köpenhamn nästa höst, säger handelsminister Ewa Björling.

- Redan i slutet av förra året på det stora klimatmötet i Bali var vi från svensk sida med och tog initiativet till en diskussion kring kopplingen mellan handel och klimat. Jag tror att tiden är mogen för att nu gå vidare och diskutera skarpa förslag om tullsänkningar, slopade kvoter och gemensamma certifierings- och märkningssystem, säger handelsminister Ewa Björling.

- Tidigare har ambitionen varit att förhandlingarna om ett klimathandelsavtal skulle föras inom ramarna för WTO:s doharunda. När de samtalen nu ligger på is tycker jag att kopplingen mellan handel och miljö är en så viktig fråga att vi bör bryta ut den och låta den stå på egna ben, säger handelsminister Ewa Björling.


Kontakt:
Jens Eriksson
Pressekreterare hos Ewa Björling
076-766 39 99