Swedish Innovators

Sverige förlorar innovationer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2016 05:04 CEST

Swedish Innovators lanserar Innovationsledningssystem™ för fler innovationer snabbare och skyddsprogrammet Safe Innovation™ för att skydda immateriella tillgångar.

Swedish Innovators har under 4 år mött, diskuterat, intervjuat och undersökt det svenska innovationssystemet genom kontakt med uppfinnare, forskare och innovatörer, myndigheter samt andra organisationer och personer som verkar för fler innovationer. Under 2015 genomfördes en undersökning hos målgruppen idébärare, uppfinnare, forskare och innovatörer.

Läs rapporten NUSU/NUSI 2015:1 >>>

Under arbetet har vi konstaterat att det svenska innovationssystemet är spretigt och oöverskådligt samt att det i vissa fall hämmar utvecklingen av innovationer.

Exv. medför kravet på medfinansiering att var 10:e uppfinning inte kommer fram, krav på krångliga ansökningsprocesser hindrar ytterligare att 1 av 10 inte kommer fram osv. Bristande och felaktiga ansökningar orsakar åt andra hållet att de stödorganisationer som verkar för att stödja fler innovationer, drabbas av felaktiga samt felsända ansökningar. Detta medför bla. att det tar tid att få till möten och stöd för uppfinnare mfl. varav alla parter som investerar i uppfinningar, får en onödigt lång investeringsperiod innan möjlig ROI.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det svenska innovationssystemet saknar en gemensam riktning samt en ömsesidig förståelse för respektive problemområden.

Innovationsledning

För att möta behovet av samordning och ledning, har Swedish Innovators utvecklat ett Innovationsledningssystem™, som är en digital onlineportal som ger information, länkar, mallar och tips 24/7/365 om hur en idé utvecklas till en innovation.

Innovationsledningssystemet riktar sig vid denna lansering gentemot målgruppen idébärare, uppfinnare och innovatörer samt kompletteras med stödportaler för näringsliv och skolor under inledningen av 2017.

Safe Innovation™

I undersökningen NUSU/NUSI 2015:1 framkom att 1/4-del av de svarande uppgav att de blivit lurade eller bestulna på sina idéer, uppfinningar och innovationer. Under samtal med målgruppen samt andra aktörer, hittar Swedish Innovators fler fall av intrång och stölder och genom intervjuer och lärande av andras erfarenheter utvecklas skyddsprogrammet Safe Innovation™ som besvarar “hur-frågan” för att skydda immateriella tillgångar.

Läs mer om Safe Innovation >>>

Enligt Patent och registreringsverket (PRV) består företagen till 80 % av immateriella tillgångar.

Läs inlägg PRV >>>

Skyddsprogrammet Safe Innovation™ har som målsättning att sprida kunskap och erfarenheter för att hjälpa målgruppen idébärare, uppfinnare, innovatörer, företagare mfl. att förebygga, skydda samt ingripa gentemot stölder och intrång i immateriella rättigheter.

Swedish Innovators är en intresse- och serviceorganisation för fler innovationer som arbetar för att idébärare, uppfinnare och innovatörer får fram fler innovationer för att öka sysselsättning och välfärd i Sverige. Läs mer på www.sweinn.se