Moderaterna

Sverige förlorar konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:28 CEST

-De senare åren har Sverige blivit allt sämre på att genomföra EU-lagstiftning som skulle kunna ge bättre konkurrenskraft. EU-kommissionen skulle bättre kunna visa medborgarna hur landets regering genomför lagstiftningen. Annars klarar sig den svenska regeringen undan kritik på hemmaplan.

Det säger Charlotte Cederschiöld, moderat ledamot av Europaparlamentet, som i dag deltagit i hearingen av den föreslagne inre marknads-kommissionären Charlie McCreevy. Charlotte Cederschiöld uppmanade denne att ta fram en tydlig lista, som visar vilka länder som sköter, missköter eller genomför inre marknadslagstiftning.

- Om Sverige inte genomför den lagstiftning som rör inre marknaden riskerar Sverige att förlora konkurrenskraft. Det kommer att drabba medborgarna genom högre priser, lägre kvalitet och färre arbetstillfällen.