LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige förlorar tre grisgårdar om dagen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:45 CET

Svensk grisnäring befinner sig i ett akut krisläge. Sedan årsskiftet lägger i genomsnitt tre grisbönder om dagen ner sin verksamhet. Enligt LRFs beräkningar kan mer än en femtedel av Sveriges grisproduktion ha gått i graven innan året är slut.

– Grisbonden förlorar flera hundra kronor på varje gris. Situationen är ohållbar, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Medan kurvorna för flertalet av lantbrukets verksamheter har vänt och för första gången sedan finanskrisen nu pekar uppåt, befinner sig grisbönderna i fritt fall. Mellan den 3 januari och 9 februari lade 100 av de idag nära 1 200 grisgårdar som är anslutna till Svenska Djurhälsovården, ner verksamheten.

– Sveriges djurvälfärdsregler, som ligger högst i hela EU, medför ökade produktionskostnader. Om vi ska kunna konkurrera med lågprisimporterat griskött som säljs utan ursprungsmärkning, måste regeringen införa en djurvälfärdsersättning som kompenserar bönderna för deras djurskyddsåtaganden, säger Lars-Göran Pettersson.

Avvecklingen av svensk grisnäring kan komma att påverka slakteristrukturen och därmed bli en ödesfråga också för nötköttsproduktionen. Om slakterier tvingas lägga ner kan det innebära att nötköttsproducenter på vissa orter inte har något slakteri att leverera till.

– Medan köttkonsumtionen ökar både i Sverige och utomlands, backar den svenska grisproduktionen. Det är en utveckling som går på tvärs emot behoven att skapa ett uthålligt samhälle, konsumenternas vilja att köpa närproducerad mat och att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Och det sker i en tid då efterfrågan på mat ökar och svensk livsmedelsproduktion i grunden har mycket goda tillväxtmöjligheter, säger Lars-Göran Pettersson.

För mer information eller intervju med Lars-Göran Pettersson, kontakta LRF presstjänst tel: 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.