NS Sensus

Sverige; Försäkringskassan synes gynnas av som synes härskarteknik inom förvaltningsdomstolarna

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2014 23:31 CEST

Angående förhandsavgöranden från EU-domstolen, begärda av svensk domstol.Sammanställning från  Utrikesdepartementet bevisar att inga förhandsavgöranden inhämtas på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård.

Domstolskorruption och dold politisk agenda?

Under tiden 1995 till 2014, 19 år,  har av svenska domstolar inhämtat 50 förhandsavgöranden från EU-domstolen.Se sammanställning från utrikesdepartementet, du läser den via länken här nedan. Inget förhandsavgörande inhämtat på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård, vilket icke på något sätt har gynnat svenska medborgare/unionsmedborgare.

Vem har gynnats, följ pengarna!


Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/05/11/2014-05-11-bevis-fran-utrikesdepartemnetet-for-att-pa-omradet-battreeffektivare-gransoverskridande-vard-inhamtas-inga-forhandsavgorande-fran-eu-domstolen/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se