Utrikesdepartementet

Sverige först att ratificera MNEPR-avtalet

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 12:49 CEST

Som första stat deponerade Sverige i dag sitt ratifikationsinstrument för MNEPR-avtalet hos OECD:s generalsekreterare i Paris.

MNEPR-avtalet, som står för Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation, undertecknades i Stockholm den 21 maj av bland annat utrikesminister Anna Lindh, Rysslands utrikesminister Igor Ivanov och Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin.

– Kärnavfall är ett av vår tids största hot mot miljön. Att Sverige som första stat ratificerar MNEPR avtalet återspeglar den politiska betydelse vi tillmäter detta problem och den framträdande roll Sverige har spelat vid förhandlingarna av avtalet, säger utrikesminister Anna Lindh.

MNEPR-avtalet har i huvudsak tre tillämpningsområden: hantering av radioaktivt avfall, säkerhet kring använt kärnbränsle och reaktorsäkerhet.

MNEPR-avtalet har undertecknats av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA samt av EG och Euroatom.

Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att en av depositarierna i avtalet mottagit ratifikations- eller godkännandeinstrument från Ryssland samt ytterligare en undertecknare. Avtalet tillämpas dock provisoriskt från och med undertecknandet.

Anders Nyström, Kansliråd
08-405 50 45, 0708-94 32 56

Maria Håkansson, Redaktör
08-405 15 82, 0708-66 84 91