Vision Häst Värmdö

Sverige först i världen att utse en ridvägsminister

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 21:49 CET

Sverige först i världen att utse en ridvägsminister

Det nationella Nätverket för Rid- och Körleder jublar över att Catharina Elmsäter-Svärd har utnämnts till ridvägsminister, oftare benämnd infrastrukturminister.

-       Det här kommer att bli ett rejält lyft för hästnäringen och möjligheterna att få in ridvägarna som en del av landets infrastruktur, säger Anna Lundberg, projektledare för Nätverket, vars huvudman är Hushållningssällskapet Väst.

Nätverket vill lyfta ridvägsfrågan till en gemensam fråga för alla de som rör sig i naturen och ser ett samarbete med cykel-, vandrings-, kanot-, och andra typer av spår och leder som naturligt och betydelsefullt.

Från samhällets sida ser man att Trafikverket, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting är de som bör ta ansvar för de här frågorna.

Ett arbete med att utveckla spår och leder för ridning och andra syften är något som LRF, Riksförbundet Enskilda Vägar, Hela Sverige Ska Leva, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Turistföreningen m fl förhoppningsvis kommer att engagera sig i.

-       Att få ett utvecklat nät av spår och leder kan medföra en mycket positiv utveckling för den sociala ekonomin, besöksnäringen och landsbygden, anser Eva Bergström, Vision Häst Värmdö, som är med i Nätverket för Rid- och Körleder.

–      Nu väntar vi på att få en tid att sitta ner och diskutera hur de här frågorna ska kunna lösas med ridvägsministern, avslutar Anna Lundberg från Nätverket för Rid- och Körleder.

Catharina Elmsäter-Svärd uppskattar att vara ridvägsminister

– Jag är glad att så många olika aktörer nu har gått samman för att jobba för bra ridvägar och en god infrastruktur. Det möjliggör för så många fler att kunna nyttja hästen för olika ändamål och komma ut i naturen utan att onödiga konflikter behöver uppstå. Just med tanke på att infrastruktur är så viktigt i människors vardag och inte minst för företagens möjligheter. Därför känns det extra kul att jag fått titeln ridvägsminister.

------------

Fotnot: Catharina Elmsäter-Svärd har ett långt engagemang och stort kunnande i hästnäringen, varför det känns helt naturligt att benämna henne ridvägsminister.

Foto på Catharina Elmsäter-Svärd finns på: http://www.flickr.com/photos/naringsdepartementet

För mer information  Anna Lundberg, 070- 636 21 63, anna.lundberg@hushallningssallskapet.se Eva Bergström, 070-716 27 17, eva@visionhastvarmdo.se

Det nationella Nätverket för Rid- och Körleder startade 2009 som ett projekt med stöd från Jordbruksverkets satsning Livskraftigt Hästföretagande.

Vision Häst Värmdö är ett ideellt nätverk som ingår i Värmdö Föreningsråd - Rådet för lokal utveckling. Vi arbetar för att lyfta hästens närvaro i samhället, genom att visa på allt hästen kan erbjuda, men också vad den behöver.