Utrikesdepartementet

Sverige först i världen med sammanhållen utvecklingspolitik

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 09:36 CET

Riksdagen beslutade igår att anta propositionen Gemensamt ansvar:
Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122). Propositionen
innebär att utvecklingspolitikens mål om en rättvis och hållbar global
utveckling nu gäller för hela politiken.

- Sverige blir nu först i världen med en utvecklingspolitik där alla
politikområden strävar mot samma mål. Biståndet är bara en del av den
politiken. Utvecklings-perspektivet ska också finnas inom exempelvis
internationell handel, säkerhet och miljöpolitik, säger
biståndsminister Carin Jämtin.

Propositionen innebär också att politiken ska utgå från två perspektiv:
Rättighets-perspektivet och de fattigas perspektiv.

- Den enskilda individen har rätt att styra över sitt eget liv.
Människor är aktörer, med vilja att utvecklas och politiken ska
fokusera på de fattiga människornas verklighet och deras behov, säger
Carin Jämtin.

Läs mer på www.ud.se.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39