Försvarsdepartementet

Sverige förstärker ISAF-insatsen i Afghanistan inför valen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:30 CEST

Förvarsmakten utökar personalen inom det mandat riksdagen beslutade om i december 2008. Förstärkningen kommer på plats under våren och ökar förbandets förmåga att vara verksamt över den stora yta, omfattande fyra provinser, som den Sverigeledda regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif i nordvästra Afghanistan ansvarar för.

- Det svenska ledningsansvaret för den regionala enheten innebär att tillse att förbandet har den sammansättning som krävs för att lösa tilldelade uppgifter. Inför de stundande valen i Afghanistan med de ökade säkerhetskrav som blir aktuella, samt för att förbättra förmågan att verka över det stora området, kommer styrkan att ökas motsvarande en pluton, cirka 40 personer, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

- Det är av stor vikt att det internationella samfundet inklusive Sverige, fortsatt stödjer och bistår den afghanska regeringen i dess strävan efter ett stabilt och säkert samhälle. Sveriges engagemang inom ramen för ISAF är långsiktigt, säger Sten Tolgfors.

Förstärkningen kommer på plats under våren och bidrar väsentligt till att öka förbandets förmåga att verka över ytan och dess möjligheter att stödja de afghanska säkerhetsstrukturerna i området.

De övriga svenska förstärkningar som kommer att tillföras ISAF under året innefattar tillförsel av ytterligare utbildnings- och samverkanspersonal som med militär rådgivning bidrar till att stödja den afghanska armén. Sverige kommer också att bidra med ett transportflygplan, samt på sikt bidra med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga. Allt detta ligger inom ramen för riksdagens beslut från december 2008.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28