Utrikesdepartementet

Sverige förstärker sitt engagemang i Somalia

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 10:18 CET

Idag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen där Sverige föreslås ställa HMS Carlskrona till förfogande för deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta). Operation Atalanta har utvecklats till en nyckelaktör i ett ökat internationellt samarbete mot sjöröveri utanför Somalias kust. Sverige kommer under de första fyra månaderna ha ledningsansvaret för Atalantas styrkehögkvarter.


Ett förnyat deltagande i Operation Atalanta kompletterar och förstärker Sveriges engagemang i Somalia. Insatsen utgör dessutom ett tydligt och efterfrågat stöd till FN:s verksamhet.

- Det är särskilt viktigt att insatsen fortsatt kan bidra till att FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar når fram till det somaliska fastlandet. Om hjälpen på grund av sjöröveriet inte kan nå Somalia sjövägen riskerar de humanitära konsekvenserna att bli betydande, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Att Sverige ombetts ta ett ledningsansvar är ett viktigt förtroende, som också återspeglar vår vilja att ta ansvar för EU:s krishantering, säger utrikesminister Carl Bildt. Närvaron bedöms vidare underlätta för handelssjöfarten i området, däribland de fartyg som för svensk flagg och som trafikerar området.

Sverige kommer även att delta med ett sjöövervakningsflyg från Kustbevakningen. Detta bidrag är mycket efterfrågat, då det inom insatsen tidvis rått brist på just denna typ av flygplan.Kontakt:
Anders Jörle
Presschef UD
08-405 57 27
070-888 36 24