Ipsos Sweden

Sverige fortfarande i topp när det gäller konsumenternas förtroende för landets ekonomi – och tilltron ökar.

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:11 CET

Novembersiffrorna från Ipsos världsomspännande konsumentundersökning visar att Sverige finns i den grupp av länder där befolkningen känner störst tilltro till den ekonomiska situationen i landet. I Europa ligger Sverige i topp tillsammans med Tyskland. I botten av listan hittar vi England, Frankrike och Spanien. I Sverige är 77% positiva till landets ekonomi (en ökning med 5%) jämfört med Spanien 10%, Frankrike 10% och England 12%.

Även om det ser mörkt ut i flera länder konstaterar Ipsosundersökningen att en global ekonomisk återhämtning tycks vara på gång. Men är den varaktig? Opinionsundersökningar, som mäter våra subjektiva ekonomiska förväntningar och inställning till landets ekonomi, har visat sig ha god förmåga att spegla ekonomiska upp- eller nergångar långt innan de konstateras av ekonomisk statistik och hårda data. Det är därför intressant att konstatera att det sammanfattande måttet på global nivå av konsumenternas förtroende för ekonomin är på uppåtgående. Men i de olika världsdelarna är uppgången ojämnt fördelad.

De länder där konsumenterna har störst förtroende för landets ekonomi är enligt Ipsos senaste mätning: Indien 88% (+6), Kina 79% (+4), Australia 78% (+1), Sverige 77% (+5), Saudiarabien 76% (-2), Brasilien 66% (+8), Tyskland 64% (+8), Canada 63% (-5) and Indonesien 54% (+5).

De länder där den ekonomiska tilliten ökat mest är Tyskland (+8), Brasilien (+8), Indien (+6), Ungern (+6), Sverige (+5), Sydafrika (+5), Indonesien (+5), Turkiet (+4), Kina (+4) och USA (+3).

Ovanstående illustreras med bifogade grafer. Detta är de senaste resultaten hämtade från Ipsos stora internationella konsumentundersökning som månatligen genomförs i 24 länder.

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.