Sida

Sverige går in med 80 miljoner till Sydsudan

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 17:00 CET

Situationen för befolkningen i konflikthärjade Sydsudan är fortsatt mycket utsatt och Sida har beslutat att gå in med ytterligare 80 miljoner kronor i humanitärt stöd. De största behoven just nu handlar om säkerhet, rent vatten, mat och sjukvård då hundratusentals människor är på flykt sedan strider utbröt i landet den 15 december förra året.

Strider pågår fortfarande i landet och omkring 413 000 människor är på flykt. Ytterligare över 74 300 människor har sökt skydd i grannländerna. Situationen är i dagsläget relativt oförändrad och förväntas inte förbättras inom de närmaste veckorna.

– Utvecklingen var oväntad för FN och andra organisationer på plats och beredskapen för snabba insatser var låg. Att upptrappningen skedde i slutet av året betyder att många humanitära organisationer hade begränsade medel då årets budget redan utnyttjats. Detta har tillsammans lett till att mobiliseringen av stöd har försenats och därför är det extra viktigt att vi nu har möjlighet att gå in med ett snabbt beslut om ytterligare stöd, säger Frederik Frisell, handläggare för Sydsudan på enheten för humanitärt arbetet på Sida.

Stödet går till FN:s gemensamma humanitära fond, vilket gör att pengarna kan användas flexibelt av de humanitära aktörer som är på plats allteftersom behoven uppstår. Biståndsorganisationer har hittills hjälpt över 200 000 människor som drabbats av konflikten. FN:s humanitära samordningsorgan uppger att det fortfarande behövs 105 miljoner dollar för att möta de omedelbara behov som orsakats av krisen.

Sedan december har de humanitära insatserna bland annat lett till att 161 000 människor fått mat, att 131 000 fått tillgång till rent vatten och sanitet, att 2 645 skottskadade fått vård och att 462 elever i Juba fått möjlighet att göra sina slutprov i FN:s lokaler för att kunna slutföra grundskolan.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se