Utrikesdepartementet

Sverige ger budgetstöd till Östtimor

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 18:02 CEST

Regeringen har i dag beslutat att bidra med 10 miljoner kronor i budgetstöd till Östtimor.

Sverige har gett stöd till Östtimor sedan 1997, främst till återuppbyggnad av förvaltningen och som humanitärt stöd genom FN. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Östtimor är att bidra till landets egna ansträngningar att bekämpa fattigdomen genom att säkra freden och stabiliteten, att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna samt att stärka den ekonomiska utvecklingen.

Budgetstödet är en effektiv form att stödja Östtimors utvecklingsprocess. Denna vilar på två sunda grundpelare – en uttalad fattigdomsorientering och ett bra system för budgetering och finansiell kontroll.

Östtimor är världens yngsta stat. Landet blev självständigt från Indonesien den 20 maj 2002 och är ett av världens fattigaste länder.

Sveriges omfattande relationer till Östtimor har delvis sitt ursprung i att Indonesiens ockupation av den forna portugisiska kolonin från 1975 aldrig erkändes av Sverige. Det har i Sverige funnits ett stort engagemang bland politiker och intresseorganisationer som verkat för Östtimors frihet och utveckling. Efter att Indonesien förklarat att Östtimors framtid skulle bestämmas med hjälp av en folkomröstning 1999 blev Sverige snabbt involverat och skickade både civilpoliser och valobservatörer.

Anna Olsson, Departementssekreterare
08-405 32 15

Ola Sohlström, t.f. Departementssekreterare
08-543 561 50

Maria Håkansson, Redaktör
08-405 15 82