NS Sensus

Sverige; Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa – nu fråga om rättssäker rättstillämpning i Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 07:40 CET

En demokratisk utveckling är möjlig först när makten granskas objektivt och kritiskt utifrån vad som verkligen sker inom "maktens mörka korridorer" av seriösa oberoende granskande objektiva journalister. Finns dessa journalister i Sverige som vågar, vill och kan taga detta ansvar?

Eller har Sveriges samlade journalistkår, Journalistförbundets medlemmar, belagts med munkavle av den ekonomiska makten? Eller finnes en "stat i staten" alt. en dold politisk agenda i Sverige som har sådan makt att hela journalistkåren i Sverige icke alls tillåts objektivt kritiskt granska och rapportera om vad som sker till allmänheten, särskilt då detta är i allmänhetens intresse att det mycket kritiskt granskas?

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/11/10/2013-11-10-gransoverskridande-vard-en-granslos-myndighetsvurpa-nu-fraga-om-rattssaker-rattstillampning-i-hogsta-forvaltningsdomstolen/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.seArbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid bättre/effektivare gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se