Nordic School of Public Health NHV

Sverige halkar efter när det gäller psykiatripatienters livslängd

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 13:19 CEST

Samtidigt med psykiatrireformerna har skillnaden i livslängd mellan psykiatripatienter och övriga personer minskat. Skillnaderna har inte minskat i lika hög grad i Sverige som i Danmark eller Finland. Det visar ny nordisk jämförande forskning, finansierad av Nordiska ministerrådet.
En rapport som tagits fram av forskargruppen vid Akademin för forskning om psykisk hälsa vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, visar att i psykiatrireformernas spår halkar Sverige efter om man ser till livslängd för psykiatripatienter.
När mentalvården i Danmark, Finland och Sverige förnyades minskades bruket av psykiatriska sjukhus till förmån för behandlingar inom öppenvården.
I takt med utvecklingen ökade den förväntade livslängden med 3-8 år för personer som vårdats i psykiatrisk slutenvård i de olika länderna.
Klyftan till den allmänna livslängden minskade något i Danmark och Finland. Undantaget var män i Sverige, där ojämlikheten i livslängd inte minskade utan förblev ungefär 20 år under perioden 1987–2006. I början av perioden var skillnaden i livslängd större för kvinnliga psykiatripatienter i Finland än i Sverige, men på 2000-talet har glappet varit större i Sverige.
Detta står klart i i en forskningsrapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry.
– Avsaknaden av gynnsam utveckling i Sverige verkar bero på att man inte lyckades förebygga självmord bland patienter med psykiatrisk sjukdom lika väl som i de övriga två länderna, säger professor Kristian Wahlbeck, medförfattare i rapporten.
– Våra resultat visar att skillnaden i livslängd minskat mer bland kvinnor än bland män. Det kan bero på att kvinnor gynnats mer av psykiatrireformerna än män. Kvinnor har ofta lättare för att utnyttja de nya samhällsbaserade öppenvårdstjänsterna, fortsätter Wahlbeck.
Överlag visar forskningsresultaten att de nordiska ländernas psykiatrireformerna varit steg i rätt riktning. Patienternas förväntade livslängd har ökat i alla länder.
Men stora orättvisor återstår; i Norden dör män med psykiatrisk störning ungefär 20 år tidigare än andra och kvinnor ungefär 15 år tidigare. Det beror på överdödlighet i olika sjukdomar, våldsam död och självmord.
Det är forskargruppen vid Akademin för forskning om psykisk hälsa vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, som tagit fram rapporten.

Länk till forskningsrapporten:
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/bjp.bp.110.085100v1


Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.