Bixia

Sverige har bättre förutsättningar för solel än många tror

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 07:48 CEST

Under semestertider står solsken högt på önskelistan för de flesta. Alltfler svenskar
väljer att ta tillvara på solens strålar bortom stranden. Under det senaste året har antalet solceller fördubblats i landet, någonting som elbolaget Bixia välkomnar.

Sverige har cirka 900 soltimmar per år vilket är ungefär lika mycket som norra Tyskland som producerar hundra gånger så mycket solel per invånare än vad vi i Sverige gör.

- Vi har bättre förutsättningar för solel i landet än vad de flesta tror. Vi har samma goda förutsättningar här som man har i norra Tyskland. Utmed motorvägarna i exempelvis Danmark eller Tyskland står det långa staket med solceller. Jag är övertygad om att vi kommer att se samma utveckling i Sverige, säger Arne Andersson, solelsexpert på Bixia.

Södervända hustak kan täcka halva elenergibehovet

En attitydundersökning som Bixia låtit genomföra visar att drygt sju av tio svenskar tycker att Sverige ska satsa mer på solel. Arne Andersson spår en explosion inom solel, där nästan varje villaägare kommer att ha solceller på taket inom en tioårsperiod. 

– Det finns cirka 660 kvadratkilometer södervända takytor i Sverige. Skulle man installera solmoduler på alla dessa tak skulle det täcka mer än hälften av elenergibehovet i Sverige. För att försörja hela världen med elenergi omvandlad av solen krävs 70 000 kvadratmeter vilket är lika mycket som 5 procent av Saharas yta, säger Arne Andersson.

12 procent solel år 2020

EU har som vision att 12 procent av elanvändningen ska genereras av sol år 2020. För att Sverige ska lyckas uppnå målet krävs enligt Bixia ett tydligt och långsiktigt regelverk som gör det lönsamt att installera större egna anläggningar. Tekniken inom solel har utvecklats under de senaste åren och priserna har pressats nedåt.

-  Idag kostar en solelsanläggning en bråkdel av vad den kostade för några år sedan. Dessutom finns bidrag att söka på upp till 35 procent av installationskostnaden. Monteringen och installationen är också berättigade till ROT-avdrag, men dessa stöd går inte att kombinera, säger Arne.

Bixia har märkt av en ökad efterfrågan på solel det senaste året.

-  Det är glädjande att efterfrågan är så stor och att fler vill vara med och ta ett aktivt klimatansvar. Det är de färdiga solelspaketen till privatpersoner som efterfrågas mest. Trenden är att allt fler vill producera sin egen el för att bli självförsörjande, säger Arne Andersson.

För mer information kontakta:

Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Arne Andersson, solelsexpert, 070-270 91 24

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 16 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro.

Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr.

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag
som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se