Föreningen afghanistansolidaritet

Sverige i krig igen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2012 14:17 CET

Sverige i krig igen - vägen in i Afghanistankriget heter en nyutkommen skrift av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Afghanistansoldidaritet. Skriften är försedd med förord av fd försvarsminister Thage G Peterson och efterord av tidigare FN-ambassadören Anders Ferm.

Sverige deltar i krig, för första gången på 200 år. Dessutom handlar det om ett gerillabekämpningskrig i det avlägsna Afghanistan Ingen verkar riktigt veta hur eller varför. En dag var det bara så.

Men hur gick det till? Egentligen?

Den som letar efter någon bra skildring landar i ett svart hål. Kanske några korthuggna, tillrättalagda, officiella förklaringar här och där.

Juristen Lars-Gunnar Liljestrand är en av de få som försöker skotta igen det hålet med sin bok ”Sverige i krig igen”.

Den som försöker dissekera händelseförloppet som skulle landa Sverige som deltagare i Afghanistan interventionen möter ett mysterium. Varför? ”Hur” går lätt att bena upp. Konferenser, sammanträden som resulterade i regeringspropositioner som i sin tur först såg en svensk underrättelsepluton skickas, sedan gradvis växa till en batajon.

Men ”varför”?

När frågan om att skicka svensk trupp till Afghanistan först landade på statsminister Göran Perssons bord på hösten 2001 var den svenska regeringen bredvillig, nästan ivrig, oppositionen var nästan ännu hetare på gröten. Kanske förmodade statsminister Persson och utrikesminister Anna Lind att det hela handlade om en FN styrka.

Så var inte fallet, ISAF hamnade nästan omgående under NATO:s domvärjo, sedan under den amerikanske afghanistanbefälhavarens kommando. Idag är gränsen mellan den amerikanska expeditionskåren och ISAF en tom abstraktion. De båda använder samma taktik och försöker lösa samma sorts uppdrag.

I Sverige registrerades det knappt.

Det finns två förklaringar som brukar genljuda i regeringens propositioner, Bonn konferensen 2001 har godkänt det och det finns ett FN beslut. Lars-Gunnar Liljestrand granskar båda och sågar dem.

Bonnkonferensen skall ha lagt den folkrättsliga grunden för Karzairegeringen. Den sägs också ha varit en FN konferens.

Det stämmer knappast.

I själva verket var konferensen arrangerad av Storbritannien och USA. FN blev på sin höjd nådigas inbjuden. De afghanska delegaterna kan inte med bästa vilja i världen kallas representativa, den största folkgruppen, pashtonerna, var varken tillfrågad eller företrädd. USA manövrerade ganska hårdhänt bakom kulisserna för att få det som man ville (vad man ville var att den okände Hamid Karzai skulle utses till president).

Inte precis någon järnskodd grund för en ny regering.

De folkrättsliga skälen är ännu grumligare. Lars-Gunnar Liljestrand går bland annat hårt åt professor Ove Bring som framstår som en tämligen gummiartad lagtolkare, ständigt beredd att vränga både folkrätt och prejudikat efter regeringens önskemål.

Till råga på eländet: det fanns inget FN beslut som godkände det amerikanska angreppet 2001. De FN resolutioner som antogs inför angreppet manade tvärtom till att spåra upp och lagföra de ansvariga för 11 september attentaten. Rättsväsendet var tänkt att gå i spetsen, de gav ingen bland check för militära angrepp. Något som både Ove Bring och olika svenska regeringar försökt göra gällande.

varför hamnade Sverige som deltagare i Afghanistankriget? Om det inte fanns något FN beslut för angreppet, om den folkrättsliga grunden var skral varför var Sverige så ivrigt att gå med?

Liljestrand har hittat en förklaring i uttalanden från försvarsforskarna Gunnar Åselius och Robert Egnell. Detta var helt enkelt en svensk present till USA. Under tio års tid har en rad svenska regeringar varit angelägna om att få ligga bra till i Washington. Kanske på sikt kvalificera Sverige för ett medlemskap i NATO.

…talet om att skapa demokrati, kvinnors rättigheter, skolor osv är till för att sälja in kriget hos svenska folket.

Alltså har kontingenten fått ligga kvar och vuxit under tio års tid.

Så hamnade Sverige i sitt första krig på 200 år.

Omslag finns på http//www.afghanistan.nu/arkiv/broschyromslag.pdf

Beställ recensionsex på afghanistansolidaritet@gmail.com

Titel:

Sverige i krig igen; Vägen in i Afhanistankriget

Författare:

Lars-Gunnar Liljestrand, Förord: Thage G Peterson, Efterord: Anders Ferm

Utgivare:

Föreningen Afghanistansolidaritet, 2012

ISBN:

978-91-637-0246-4