Argus Information

Sverige i logistikens världstopp

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 12:26 CET

Tyskland kommer 1:a, Singapore 2;a och Sverige 3:a när 1000 av världens ledande logistikaktörer får sätta betyg på olika länders kapacitet och effektivitet i att hantera varuströmmar från hela världen, från tillverkare till konsumet. Det framgår av den nya rankning som Världsbanken gjort.

Studien är baserad på en enkät till 1000 ledande befattningshavare I internationella transport- och expressföretag. De får sätta betyg på effektivitet och kvalitet i både det egna och andra länders logistiska prestanda. De 35 frågorna gäller deras erfarenheter av bl a prestanda, leveranssäkerhet, transparens, information och dokumenthantering i hamnar, på flygplatser, tåg- och vägtransporter, IT- och telekomservice hos speditörer, rederier, lagerhanterare, tullmyndigheter och varuägare.

Den logistiska prestationsförmågan påverkas starkt av kvaliteten i den offentliga sektorn och tullmyndigheternas förmåga att förenkla och underlätta den internationella handeln. Logistikprestationerna har generellt förbättrats i världen jämfört med 2007, enligt rapporten. Bäst presterar Tyskland, med Singapore på andra plats. Tidigare kom Singapore i toppen. På tredje plats i världstoppen har Sverige gått upp. Det är en placering bättra sedan den förra mätningen 2007. Sedan dess har vi enligt enkäten, gått om det effektiva logistiklandet Nederländerna.

I huvudsak dominerar de stora ekonomierna i Europa toppen på listan. De tio i botten tillhör nästan alla de fattigaste utvecklingsländerna. Anmärkningsvärt är dock att EU-länder som Ungern (plats 52) Grekland (54), Rumänien (59) och Bulgarien (63) kommer så långt ner, medan Sydafrika kommer på plats 28 och Turkiet på plats 39.

Ett annat resultat som sticker ut är det relativt rika och utvecklade Rysslands blygsamma placering, på plats 94 och efter flera länder i Afrika. Men då ska man kanske komma ihåg att landet även omfattar hela Sibirien. Bland de stora ekonomierna har Kina gått upp några platser, medan Indien har halkat ner 10 platser.

De rigorösa gränskontrollerna har troligen bidragit till att ett så relativt välutvecklat logistikland som USA i årets undersökning sjunkit från 14:e till 15:e plats när den internationella logistikbranschen sätter betyg.

Av övriga nordiska länder har Norge avancerat till 10:e plats; Finland till 12:e och passerat Danmark som halkat ner till plats 16.

-Det här är ett resultat som givetvis är smickrande för Sverige, men samtidigt lite förvånande. Det säger Kaj Ringsberg, professor i logistik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har bred internationell erfarenhet  av logistik i länder som Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.
- Jag tror att Sverige är framstående när det gäller att hantera logsitikens administrativa processer. Tullen arbetar t ex utomordentlig effektivt.
- Men om det skulle gälla att mäta rent fysisk logistisk effektivitet så finns det många exempel på länder i Nordeuropa som är framstående, säger Kaj Ringsberg.

Ytterligare information:

Gösta Hultén 073-766 11 45